Om MäklarAdresser.se

Ett samarbete mellan tre företag inom adress-, och tryckeritjänster...

Mäklaradresser.se är ett samarbete mellan tre företag inom adress-, och tryckeritjänster för att underlätta för er som marknadsför sig mot villaägare, fritidshusägare och bostadsrättsinnehavare. Genom upparbetade rutiner och lång erfarenhet skapar vi ett enklare verktyg för er som vill komma ut till dessa målgrupper i ert dagliga arbete.

adressleverantoren

Adressleverantören i Sverige AB

Företaget har under de tio senaste åren försett företag och offentlig sektor med adressregister inom många områden. Företaget levererar adressregister över bl.a. villaägare, fritidshusägare, bostadsrättsinnehavare, företag, privatpersoner, barn & ungdomar och fastigheter i många varianter.

 

brfregistret

Bostadsrättsförteckningen i Norden AB

Företaget driver webbplasten www.brfregistret.se och var tidigare en avdelning inom Adressleverantören. Med ett fokus på bostadsrätter och bostadsrättsinnehavare jobbar företaget alltid på att vara nr 1 vad det gäller kvalitet, information och pris på bostadsrättsområdet.

gavleoffset

Gävle Offset AB

Företaget trycker, kuverterar och distribuerar åt så väl stora som små organisationer runt om i landet. Gävle Offset startades 1962 och är ett fullserviceföretag med en bred produktion av trycksaker, mässmaterial och reklam. Posten sköter distributionen till mottagaren och har dagliga hämtningar hos Gävle Offset.

www.gavleoffset.se